Từ ngày 20.9, tháo dỡ phim trường “Kong: Skull Island”

Phim trường “Kong: Skull Island” sẽ chính thức được tháo dỡ từ ngày 20.9.

Ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG
Phim trường “Kong: Skull Island” sẽ chính thức được tháo dỡ từ ngày 20.9. Ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG
Phim trường “Kong: Skull Island” sẽ chính thức được tháo dỡ từ ngày 20.9. Ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG
Lên top