Tư liệu quý về chuyến thăm Việt Nam của lãnh đạo Triều Tiên

Cố Chủ tịch Kim Nhật Thành trên đường phố Hà Nội trong chuyến thăm Việt Nam.
Cố Chủ tịch Kim Nhật Thành trên đường phố Hà Nội trong chuyến thăm Việt Nam.
Cố Chủ tịch Kim Nhật Thành trên đường phố Hà Nội trong chuyến thăm Việt Nam.
Lên top