Từ Kiều, Bố già, Lật mặt, Trạng Tí: Đầu tư bối cảnh hàng tỉ đồng có rủi ro?

Một cảnh quay đầu tư của phim Lật mặt 5. Ảnh: Cắt phim.
Một cảnh quay đầu tư của phim Lật mặt 5. Ảnh: Cắt phim.
Một cảnh quay đầu tư của phim Lật mặt 5. Ảnh: Cắt phim.
Lên top