Từ Jack, Sơn Tùng, Tóc Tiên: Sự kết hợp trong âm nhạc tạo đột phá và ồn ào

Các nghệ sĩ có những màn kết hợp ăn ý. Ảnh: NSCC.
Các nghệ sĩ có những màn kết hợp ăn ý. Ảnh: NSCC.
Các nghệ sĩ có những màn kết hợp ăn ý. Ảnh: NSCC.
Lên top