Từ Hương vị tình thân, Hãy nói lời yêu: Phim Việt cần có giới hạn "drama"?

Hương vị tình thân, Hãy nói lời yêu cần giải quyết các mâu thuẫn gọn gàng hơn. Ảnh: NSX.
Hương vị tình thân, Hãy nói lời yêu cần giải quyết các mâu thuẫn gọn gàng hơn. Ảnh: NSX.
Hương vị tình thân, Hãy nói lời yêu cần giải quyết các mâu thuẫn gọn gàng hơn. Ảnh: NSX.
Lên top