Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân:

Tự hào với một Festival âm nhạc lớn thành công