Từ Godzilla vs. Kong và Bố già nhìn lại cuộc đua phim Hollywood - phim Việt

Godzilla vs. Kong và Bố già là 2 phim Việt tạo nhiều động lực cho các tác phẩm ra rạp. Ảnh: CGV.
Godzilla vs. Kong và Bố già là 2 phim Việt tạo nhiều động lực cho các tác phẩm ra rạp. Ảnh: CGV.
Godzilla vs. Kong và Bố già là 2 phim Việt tạo nhiều động lực cho các tác phẩm ra rạp. Ảnh: CGV.
Lên top