Từ bom tấn Mortal Kombat, Godzilla vs. Kong: Phim Việt có đang "lép vế"?

Mortal Kombat, Godzilla vs. Kong là những bom tấn đang cạnh tranh với phim Việt. Ảnh: CGV.
Mortal Kombat, Godzilla vs. Kong là những bom tấn đang cạnh tranh với phim Việt. Ảnh: CGV.
Mortal Kombat, Godzilla vs. Kong là những bom tấn đang cạnh tranh với phim Việt. Ảnh: CGV.
Lên top