Từ bi kịch tình cảm của Nam và Long, "Hương vị tình thân" sẽ có kết buồn?

Phương Oanh được khen diễn xuất tốt ở một số phân đoạn nội tâm. Ảnh: NSX.
Phương Oanh được khen diễn xuất tốt ở một số phân đoạn nội tâm. Ảnh: NSX.
Phương Oanh được khen diễn xuất tốt ở một số phân đoạn nội tâm. Ảnh: NSX.
Lên top