Từ 14.10, nhà nghỉ Panorama trên đèo Mã Pì Lèng tạm dừng hoạt động

Nhà nghỉ Mã Pì Lèng Panorama. Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn.
Nhà nghỉ Mã Pì Lèng Panorama. Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn.
Nhà nghỉ Mã Pì Lèng Panorama. Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn.
Lên top