Truyền nhiệt huyết, đam mê cho trò trên con đường nghệ thuật

Lê Anh Dũng - ca sĩ Sao Mai 2007 kiêm giảng viên khoa Thanh nhạc,
Nhạc viện Hà Nội. Ảnh: T.L
Lê Anh Dũng - ca sĩ Sao Mai 2007 kiêm giảng viên khoa Thanh nhạc, Nhạc viện Hà Nội. Ảnh: T.L
Lê Anh Dũng - ca sĩ Sao Mai 2007 kiêm giảng viên khoa Thanh nhạc, Nhạc viện Hà Nội. Ảnh: T.L
Lên top