Truyện ngắn: Thiếu phụ đồng nát

Nhà văn Vũ Đảm.
Nhà văn Vũ Đảm.