Trương Thế Vinh “phải lòng” Kim Tuyến trong phim truyền hình mới

Trương Thế Vinh và Kim Tuyến trong phim. Ảnh: Quốc Tuấn
Trương Thế Vinh và Kim Tuyến trong phim. Ảnh: Quốc Tuấn
Trương Thế Vinh và Kim Tuyến trong phim. Ảnh: Quốc Tuấn
Lên top