Trường Giang, Nhã Phương bị nói vô tâm không làm từ thiện: Thực hư ra sao?

Trường Giang - Nhã Phương hỗ trợ các suất ăn cho người nghèo. Ảnh: NSCC.
Trường Giang - Nhã Phương hỗ trợ các suất ăn cho người nghèo. Ảnh: NSCC.
Trường Giang - Nhã Phương hỗ trợ các suất ăn cho người nghèo. Ảnh: NSCC.
Lên top