Trước khi bị ung thư, Minh Thuận đã từng bị hành hạ bởi hai lần bạo bệnh