Trung tâm Bảo vệ Bản quyền âm nhạc Việt Nam: Đếm ti vi trả tiền là đúng luật

Bật tivi trong khách sạn xem các chương trình đều phải trả tiền tác quyền, chứ không phải thu phí. Ảnh: T.L
Bật tivi trong khách sạn xem các chương trình đều phải trả tiền tác quyền, chứ không phải thu phí. Ảnh: T.L