Trung Quốc, thị trường điện ảnh tương lai và nỗi lo Hollywood

Cảnh phim Pacific Rim (Siêu đại chiến Thái Bình Dương) (2013). Nguồn ảnh: Internet
Cảnh phim Pacific Rim (Siêu đại chiến Thái Bình Dương) (2013). Nguồn ảnh: Internet
Cảnh phim Pacific Rim (Siêu đại chiến Thái Bình Dương) (2013). Nguồn ảnh: Internet
Lên top