Trưng bày tại triển lãm "Hải Phòng - khát vọng vươn lên"

58 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm Hải Phòng - khát vọng vươn lên. Ảnh Mai Dung
58 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm Hải Phòng - khát vọng vươn lên. Ảnh Mai Dung
58 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm Hải Phòng - khát vọng vươn lên. Ảnh Mai Dung
Lên top