Trống đồng Kính Hoa - Bảo vật Quốc gia đầu tiên thuộc sở hữu tư nhân

Trống đồng Kính Hoa. Ảnh: Trịnh Sinh
Trống đồng Kính Hoa. Ảnh: Trịnh Sinh
Trống đồng Kính Hoa. Ảnh: Trịnh Sinh
Lên top