Trồng cây, trồng người và văn học sinh thái

Văn học và môi trường có mối quan hệ mật thiết khi ngày càng nhiều sách về môi trường sống và bản thân những tiệm sách cũng tạo ra một môi trường xanh thân thiện. Chụp tại quán Cà phê Sách “Hạt giống tâm hồn”, TPHCM. Ảnh: Việt Văn
Văn học và môi trường có mối quan hệ mật thiết khi ngày càng nhiều sách về môi trường sống và bản thân những tiệm sách cũng tạo ra một môi trường xanh thân thiện. Chụp tại quán Cà phê Sách “Hạt giống tâm hồn”, TPHCM. Ảnh: Việt Văn
Văn học và môi trường có mối quan hệ mật thiết khi ngày càng nhiều sách về môi trường sống và bản thân những tiệm sách cũng tạo ra một môi trường xanh thân thiện. Chụp tại quán Cà phê Sách “Hạt giống tâm hồn”, TPHCM. Ảnh: Việt Văn
Lên top