Trong âm nhạc, Việt Nam - Indonesia không biên giới

Ông Ibnu Hadi - Đại sứ Indonesia tại Việt Nam và ông Wilfried Eckstein - GĐ Viện Goethe tại Việt Nam - tới thăm các nghệ sĩ Indonesia tham dự chương trình. Ảnh: L.Q.V
Ông Ibnu Hadi - Đại sứ Indonesia tại Việt Nam và ông Wilfried Eckstein - GĐ Viện Goethe tại Việt Nam - tới thăm các nghệ sĩ Indonesia tham dự chương trình. Ảnh: L.Q.V
Ông Ibnu Hadi - Đại sứ Indonesia tại Việt Nam và ông Wilfried Eckstein - GĐ Viện Goethe tại Việt Nam - tới thăm các nghệ sĩ Indonesia tham dự chương trình. Ảnh: L.Q.V
Lên top