Tro cốt ca sĩ Phi Nhung được đưa về Mỹ, gia đình làm tang lễ vào 12.10

Gia đình thông báo về tang lễ cố ca sĩ ở Mỹ. Ảnh: GĐCC.
Gia đình thông báo về tang lễ cố ca sĩ ở Mỹ. Ảnh: GĐCC.
Gia đình thông báo về tang lễ cố ca sĩ ở Mỹ. Ảnh: GĐCC.
Lên top