Trò chuyện với chàng trai vòng quanh thế giới và 4 lần xuyên Việt dịp Tết

Trần Đặng Đăng Khoa - chàng trai đi vòng quanh thế giới và xuyên Việt. Ảnh: NVCC.
Trần Đặng Đăng Khoa - chàng trai đi vòng quanh thế giới và xuyên Việt. Ảnh: NVCC.
Trần Đặng Đăng Khoa - chàng trai đi vòng quanh thế giới và xuyên Việt. Ảnh: NVCC.
Lên top