Trình UNESCO công nhận Yên Tử là di sản thế giới theo tiêu chí nào?

Chùa Đồng trên đỉnh nón thiêng Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Chùa Đồng trên đỉnh nón thiêng Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Chùa Đồng trên đỉnh nón thiêng Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top