Triệu Lệ Dĩnh: Đi lên từ số 0 đến hôn nhân tan vỡ với Phùng Thiệu Phong

Triệu Lệ Dĩnh vươn lên từ con số 0 trong làng giải tri Hoa ngữ. Ảnh: Xinhua.
Triệu Lệ Dĩnh vươn lên từ con số 0 trong làng giải tri Hoa ngữ. Ảnh: Xinhua.
Triệu Lệ Dĩnh vươn lên từ con số 0 trong làng giải tri Hoa ngữ. Ảnh: Xinhua.
Lên top