Triển lãm xác người nhựa hóa: Quá phản cảm, phi nhân tính

Một góc phòng triển lãm xác người nhựa hóa tại Nhà văn hóa Thanh Niên
Một góc phòng triển lãm xác người nhựa hóa tại Nhà văn hóa Thanh Niên
Một góc phòng triển lãm xác người nhựa hóa tại Nhà văn hóa Thanh Niên

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top