Triển lãm tem Bưu chính khu vực Nam Bộ 2020

Có 151 khung tiêu chuẩn, 35 bộ sưu tập tem được trưng bày trong Triển lãm Tem bưu chính khu vực Nam Bộ 2020. Ảnh: Chân Phúc
Có 151 khung tiêu chuẩn, 35 bộ sưu tập tem được trưng bày trong Triển lãm Tem bưu chính khu vực Nam Bộ 2020. Ảnh: Chân Phúc
Có 151 khung tiêu chuẩn, 35 bộ sưu tập tem được trưng bày trong Triển lãm Tem bưu chính khu vực Nam Bộ 2020. Ảnh: Chân Phúc
Lên top