Triển lãm nội tạng và cơ thể người: Bộ chờ Sở báo cáo để có hướng xử lý

Hình ảnh trong triển lãm Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể đang gây tranh cãi.
Hình ảnh trong triển lãm Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể đang gây tranh cãi.
Hình ảnh trong triển lãm Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể đang gây tranh cãi.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top