Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Triển lãm “Duyên dáng Việt - Nhật” - Tôn vinh nét đẹp Việt trong vải Nhật