Triển lảm ảnh thời sự - nghệ thuật về “Nữ hoàng Sơn Trà”