Triển lãm Ảnh nghệ thuật VN 2016 lập kỷ lục về giá trị giải thưởng