Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Triển lãm ảnh 17 chân dung nghệ sĩ Sài Gòn xưa