Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Triển lãm “36-59-74” ấn tượng của ba cha con hoạ sĩ