Trao Giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn lần 1

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nhận giải thưởng Lớn - Hiệp sĩ Dế mèn. Ảnh: BTC.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nhận giải thưởng Lớn - Hiệp sĩ Dế mèn. Ảnh: BTC.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nhận giải thưởng Lớn - Hiệp sĩ Dế mèn. Ảnh: BTC.
Lên top