Trao giải cuộc thi "Kịch Hà Nội hát át dịch COVID-19"

Ảnh: Vũ Toàn.
Ảnh: Vũ Toàn.
Ảnh: Vũ Toàn.
Lên top