Trao giải 16 tác phẩm báo chí viết về khoa học công nghệ

Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ
tịch Hội đồng Chung tuyển Giải thưởng báo chí về Khoa học và Công nghệ năm
2019 phát biểu tại Lễ trao Giải. Ảnh ĐT
Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chung tuyển Giải thưởng báo chí về Khoa học và Công nghệ năm 2019 phát biểu tại Lễ trao Giải. Ảnh ĐT
Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chung tuyển Giải thưởng báo chí về Khoa học và Công nghệ năm 2019 phát biểu tại Lễ trao Giải. Ảnh ĐT
Lên top