Trao 12 giải thưởng cho cuộc thi "Hà Nội thành phố tôi yêu"

Trao giải cuộc thi "Hà Nội thành phố tôi yêu". Ảnh: BTC.
Trao giải cuộc thi "Hà Nội thành phố tôi yêu". Ảnh: BTC.
Trao giải cuộc thi "Hà Nội thành phố tôi yêu". Ảnh: BTC.
Lên top