Tranh minh họa 'Truyện Kiều' có giá 300 triệu đồng

Tranh minh họa Kiều báo ân báo oán.
Tranh minh họa Kiều báo ân báo oán.
Tranh minh họa Kiều báo ân báo oán.
Lên top