Tranh giả, tranh nhái... hết cửa hoành hành

Tác phẩm "Giáng sinh" của họa sĩ Lê Phổ (bên trái) và một bức tranh nhái phong cách của ông.
Tác phẩm "Giáng sinh" của họa sĩ Lê Phổ (bên trái) và một bức tranh nhái phong cách của ông.
Tác phẩm "Giáng sinh" của họa sĩ Lê Phổ (bên trái) và một bức tranh nhái phong cách của ông.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top