Tranh cãi về việc gia cố rồng đá ở Hoàng Thành Thăng Long

Rồng đá được gia cố bằng sắt nhọn ở Điện Kính Thiên, Hoàng Thành Thăng Long. Ảnh: PV
Rồng đá được gia cố bằng sắt nhọn ở Điện Kính Thiên, Hoàng Thành Thăng Long. Ảnh: PV
Rồng đá được gia cố bằng sắt nhọn ở Điện Kính Thiên, Hoàng Thành Thăng Long. Ảnh: PV
Lên top