Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tranh Bùi Xuân Phái đấu giá khởi điểm 77.000 USD gây quỹ từ thiện