Trấn Thành, Ngô Thanh Vân, Lý Hải: Lật xuồng, tai nạn vì cảnh quay đẹp

Phim của Ngô Thanh Vân, Lý Hải, Trấn Thành mong muốn mang đến những cảnh quay đẹp cho khán giả nên không ngần ngại quay cảnh mạo hiểm. Ảnh: ĐPCC
Phim của Ngô Thanh Vân, Lý Hải, Trấn Thành mong muốn mang đến những cảnh quay đẹp cho khán giả nên không ngần ngại quay cảnh mạo hiểm. Ảnh: ĐPCC
Phim của Ngô Thanh Vân, Lý Hải, Trấn Thành mong muốn mang đến những cảnh quay đẹp cho khán giả nên không ngần ngại quay cảnh mạo hiểm. Ảnh: ĐPCC
Lên top