Trấn Thành: "Nếu tôi sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật"

Trấn Thành tung sao kê từ thiện. Ảnh: NSCC.
Trấn Thành tung sao kê từ thiện. Ảnh: NSCC.
Trấn Thành tung sao kê từ thiện. Ảnh: NSCC.
Lên top