Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trấn Thành cặp với An Nguy trong phim “Chờ em đến ngày mai”