Trần Lưu Hậu - bậc thầy hội họa duy sắc, duy tình

Tác giả Nguyễn Quân (đứng) và họa sĩ Trần Lưu Hậu. Họa sĩ Trần Lưu Hậu vừa qua đời vì tuổi cao sức yếu tại nhà riêng ở Hà Nội vào ngày 29.2, thọ 92 tuổi.
Tác giả Nguyễn Quân (đứng) và họa sĩ Trần Lưu Hậu. Họa sĩ Trần Lưu Hậu vừa qua đời vì tuổi cao sức yếu tại nhà riêng ở Hà Nội vào ngày 29.2, thọ 92 tuổi.
Tác giả Nguyễn Quân (đứng) và họa sĩ Trần Lưu Hậu. Họa sĩ Trần Lưu Hậu vừa qua đời vì tuổi cao sức yếu tại nhà riêng ở Hà Nội vào ngày 29.2, thọ 92 tuổi.
Lên top