Tràn lan vi phạm bản quyền: Thói quen ngại đi kiện và thích “xài chùa”!