“Trái tim Việt Nam” – khắc hoạ một nhân cách lớn của thế kỷ XX

Nhiều hình ảnh, tư liệu quý về Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được giới thiệu trong chương trình "Trái tim Việt Nam". Ảnh: VTV
Nhiều hình ảnh, tư liệu quý về Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được giới thiệu trong chương trình "Trái tim Việt Nam". Ảnh: VTV
Nhiều hình ảnh, tư liệu quý về Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được giới thiệu trong chương trình "Trái tim Việt Nam". Ảnh: VTV
Lên top