TP. Huế ra mắt Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch

TP. Huế ra mắt Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trong trạng thái bình thường mới. Ảnh: BTC
TP. Huế ra mắt Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trong trạng thái bình thường mới. Ảnh: BTC
TP. Huế ra mắt Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trong trạng thái bình thường mới. Ảnh: BTC
Lên top