Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2016 sau 5 năm: Người thành công, người rời showbiz

Top 3 Hoa hậu Việt Nam sau 5 năm có nhiều thay đổi. Ảnh: SV, NVCC.
Top 3 Hoa hậu Việt Nam sau 5 năm có nhiều thay đổi. Ảnh: SV, NVCC.
Top 3 Hoa hậu Việt Nam sau 5 năm có nhiều thay đổi. Ảnh: SV, NVCC.
Lên top