Top 3 Hoa hậu Việt Nam 1994 sau 27 năm: Người mất, người thành ngôi sao

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 1994. Ảnh: BTC, NSCC.
Top 3 Hoa hậu Việt Nam 1994. Ảnh: BTC, NSCC.
Top 3 Hoa hậu Việt Nam 1994. Ảnh: BTC, NSCC.
Lên top